Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản [Trung quốc] (Audio)

Trong suốt hơn 80 năm tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thuận Trời thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng thay bằng tự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tố sinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do Đảng Cộng sản hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra.

Click vào góc trên phải (3 gạch ngang) để xổ ra toàn bộ video trong danh sách.

01-01-2005: Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản

01-01-2005: Cửu Bình 1: Đảng cộng sản là gì? (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 2: ĐCSTQ xuất sinh như thế nào? (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 3: ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc (audio)(updated)

01-01-2005: Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất (audio)

01-01-2005: Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh (audio)

FULL VIDEO – EBOOK  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3

FULL AUDIO – EBOOK  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK 4

9binh.com / epochtimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *