Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta (Video phụ đề)

Mục đích của cuốn sách này: diễn giải vấn đề phức tạp và thâm thúy này bằng ngôn ngữ và những đạo lý đơn giản nhất. Từ đó, mọi người sẽ có thể thấy rõ các loại thủ đoạn của tà linh cộng sản. Quan trọng hơn, cuốn sách này sẽ trình bày những truyền thống mà Thần xác lập cho con người như đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, v.v.. Từ đó, mỗi người sẽ tự mình quyết định lựa chọn Thần hay tà linh.

Lời nói đầu
Tự luận
Chương 1: 36 quỷ kế hủy diệt nhân loại

Chương 2: Khởi phát ở Châu Âu

Chương 3: Thảm sát ở phương Đông

Chương 4: Xuất khẩu cách mạng

Chương 5: Thâm nhập vào Tây phương

Chương 6: Tín ngưỡng – ma quỷ khiến con người phản Thần, bài xích Thần

Chương 7: Gia đình – Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta
Chương 8: Chính trị – Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta
Chương 9: Kinh tế – Mồi nhử của ma quỷ
Chương 10: Pháp luật- Ma quỷ hợp pháp hóa và bình thường hóa tà ác
Chương 11: Nghệ thuật – Từ ca ngợi Thần đến khinh nhờn Thần
Chương 12: Giáo dục – Ma quỷ đang hủy đi thế hệ sau và tương lai của chúng ta
Chương 13: Truyền thông – Ma quỷ biến truyền thông trở thành nơi phát tán lừa dối và đường thông cho tín tức ma tính
Chương 14: Văn hóa – Ma quỷ cuồng hoan
Chương 15: Căn nguyên chủ nghĩa khủng bố của chủ nghĩa cộng sản
Chương 16: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường – Sự thao túng của Chủ nghĩa Cộng sản ở phía sau Chủ nghĩa bảo vệ môi trường
Chương 17: Toàn cầu hóa – Bàn tay của chủ nghĩa cộng sản phía sau toàn cầu hóa
Chương 18: Dã tâm toàn cầu – Dã tâm toàn cầu của Trung cộng dưới sự an bài của ma quỷ
Lời kết

FULL VIDEO (Phụ đề tiếng Việt) – EBOOK  LINK 1 – LINK 2

FULL AUDIO – EBOOK : LINK1 – LINK2 – LINK3 – LINK4

9binh.com / epochtimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *