Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản (Phần Trung Quốc)_Audio

Chủ nghĩa Cộng sản xuất sinh từ đâu? Vì sao nó lại xuất hiện trong vũ trụ này? Bản chất của Cộng sản rốt cuộc là gì? Kết cục sẽ ra sao? Lời giải cho những vấn đề căn bản này vẫn còn nhiều người chưa minh tỏ, và hiện tại chính là thời điểm để vén bức màn ẩn đố này.

Click vào góc trên phải (3 gạch ngang) để xổ ra toàn bộ video trong danh sách.

22-11-2017: Lời tựa (audio updated)

23-11-2017: Chương 1: Trung tâm chi quốc, văn hóa Thần truyền (audio updated)

15-12-2017: Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại (Phần thượng – audio updated)

15-12-2017: Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại (Phần hạ)

15-12-2017: Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ (Phần thượng)

15-12-2017: Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ (Phần hạ)

15-12-2017: Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi (Phần thượng)

15-12-2017: Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi (Phần hạ)

04-01-2018: Chương 5: Tà linh soán vị, văn hóa tiêu vong (Phần thượng)

04-01-2018: Chương 5: Tà linh soán vị, văn hoá tiêu vong (phần hạ)

07-01-2018: Chương 6: Dùng “hận” để lập quốc – Đất nước đã không còn là đất nước (Phần thượng)

09-01-2018: Chương 6: Dùng “hận“ để lập quốc – Đất nước đã không còn là đất nước (Phần hạ)

09-01-2018: Lời kết

FULL VIDEO – EBOOK  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3

FULL AUDIO – EBOOK  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK 4

9binh.com / epochtimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *